POZWOLENIE NA BUDOWĘ DOMU
Myślisz o budowie własnego domu? Od czego zacząć?

Budowa obiektu budowlanego podlega procedurze ściśle określonej w ustawie Prawo Budowlane, dlatego też przed rozpoczęciem budowy Inwestor zobowiązany jest do przygotowania prawnie procesu inwestycyjnego:
• uzyskanie Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy,
• zlecenie geodecie opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
• uzyskanie zgody na zjazd z drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub oświadczenia o dostępności działki do drogi publicznej,
• wystąpienie z wnioskiem do właścicieli mediów o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej,
• zlecenie Projektantowi opracowanie projektu budowlanego: projektu architektoniczno – budowlanego, projektu zagospodarowania działki oraz dokumentacji do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej,
• uzgodnienia projektu zagospodarowania działki zgodnie z warunkami zawartymi w Wypisie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy
• wystąpienie do Starostwa Powiatowego o wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę.

Po uzyskaniu i uprawomocnieniu Decyzji Pozwolenia na Budowę, przed przystąpieniem do budowy Inwestor powinien zatrudnić Kierownika Budowy

Linki instytucji
– Starostwo Powiatowe Nisko – http://www.powiat-nisko.pl/
– Inspektorat Nadzoru Budowlanego Nisko – http://www.pinb.powiat-nisko.pl/
– Starostwo Powiatowe Stalowa Wola – http://www.stalowowolski.pl/
– Inspektorat Nadzoru Budowlanego Stalowa Wola – http://www.pinbsw.pl/